boeken
spiritueel.jouwverzamelaar.nl

Menu

voorpagina

Gesponsorde koppelingen

Boeken

  • Aos, variatie en omega
    De website geeft een essay over een zelf ontwikkelde filosofie die als doel heeft het verkrijgen van een meer zinvol en harmonieus bestaan van de mens in zijn wereld. Specifiek betreft het hier een voorstel van invulling en nadere uitwerking van het concept \'logos\', zoals dat teruggaat op de Stoa en zoals dat met name teruggrijpt op denken van de filosoof Heraclitus. Voor wat betreft de Westerse cultuur, die zozeer gekenmerkt wordt door benadrukken van het individu en materie, gaat het om het bepleiten van een groter sociaal, ecologisch en spiritueel bewustzijn. Voor wat betreft de culturen in het algemeen, gaat het om de mogelijkheid van een groter harmonie tussen die culturen onderling en tussen het geheel van die culturen en de natuur.
    http://www.aosbenm.nl

Gesponsorde koppelingen

Informatie over Boeken